Porozumění konfliktu

Porozumění konfliktu


Jak fungují lidé v konfliktu? Zjednodušeně řečeno: pohybují se ve spirále. Negativní emoce, příkrá slova, osobní útoky jednoho vyvolávají reakci druhého. Je veden poziční boj. V konfliktu lidé hovoří o tom, co by chtěli oni sami, případně o tom, co ten druhý udělal špatně. Potřeby nebo představy druhého nehrají žádnou roli. Komunikační partner se pak cítí zraněný, přehlížený, ponížený. A tak se začne bránit opět tím, čeho chce dosáhnout pouze on. Slova jako „my“, „spolu“, „dohromady“, se vytrácí. Komunikační partneři se stále více propadají do negativity. V konečném důsledku se vzájemnými slovními útoky natolik vyčerpají, že nejsou schopni učinit žádné rozhodnutí, které vede ke zlepšení situace. Cítí pouze vlastní ublíženost, vlastní křivdu, kterou vyvolal ten druhý, a pomalu se od sebe vzdalují. Nakonec upadají do rezignace na řešení konfliktu a do beznaději.

Mediace se snaží na tuto spirálu konfliktu reagovat a všímat si příležitostí pro změnu komunikace. Tyto příležitosti přicházejí v podobě sebereflexe („možná to nebylo tak, jak jsem si myslel“), uznání druhého („možná jsi měl v tomto pravdu“), schopnosti učinit konstruktivní návrh („dobře, tak jak teď z toho ven“), empatie („to pro tebe muselo být náročné“).

Pomoc založenou na principech mediace, kterou prostřednictvím naší platformy DISPUT.IO nabízíme, dokáže na spirálu konfliktu reagovat a proměnit Váš rozhovor na konstruktivní a věcný. Není to pro Vás bez práce, protože Vy jste hybatelem a aktivní součástí této proměny. Pokud máte dlouhodobý a nevyřešený problém, obraťte se s důvěrou na nás.