Chvála průvodcovství

Chvála průvodcovství


Když mne Přemek Bosák seznámil se svou myšlenkou průvodcovství, v jistém smyslu významně urychlil můj odborný vývoj. Průvodcovství totiž těsně navazuje na metodu mediace, což je řešení sporů za účasti nestranného procesního odborníka.


Mediace je v jistém smyslu křížencem mezi vyjednáváním a justicí. Z vyjednávání si bere výhodu toho, že na výsledku se musí dohodnout strany sporu; nerozhoduje za ně nikdo jiný. Druhou výhodu bere od soudního řešení - za proces jednání naopak někdo jiný odpovídá a zbavuje je této zátěže.


Mé první setkání s mediací v roce 1991 zažehlo lásku na první pohled. Učil jsem se jí celá devadesátá léta. Někdy v nultých letech jsem si uvědomil, že s jejími pravidly mohu trochu pracovat, protože to hlavní není respektovat pravidla mediace, ale pomoci lidem.


Začal jsem mediaci vnímat více jako prostředek kultivace lidí než jako metodu řešení sporů. Spíše než používat "pravověrnou" mediaci jsem začal vkládat mediační prvky do chování manažerů, učitelů, lídrů a členů týmů. Má mediace košatěla do různých odstínů a chutí, začali jsme si spolu více hrát.


V desátých letech jsem se odhodlal experimentovat s mediací nadálku, "on-line";. Ještě v roce 2008 jsem byl upřímně přesvědčen, že to není možné. V polovině desátých let už jsem věděl, že to možné je a doba covidová to definitivně stvrdila.


Průvodcovství je dalším krokem tohoto vývoje, protože používá metody písemné, spory jsou řešeny v prostředí "chatu". Nemluvíme již o mediaci, to odstřižení neverbální komunikace je příliš velký zásah, ale mediační techniky hojně využíváme.


To podstatné, co dělá z průvodcovství a mediace blízké příbuzné, však zůstává: služba a pomoc jednotlivým lidem a kultivace společnosti v oblasti vztahů a komunikace. Na seriózní vyhodnocení nové metodiky je zajisté brzy, ale pozvat Vás k jejímu otestování už díky Přemkově aplikaci můžeme.